Metalpedia: Po drugiej stronie przemysłu

Ekspertyza budowlana – co warto o niej wiedzieć?

Ekspertyza budowlana często bywa mylona z innymi usługami zapewnianymi przez specjalistów tej branży. Co ją wyróżnia? Warto zwrócić uwagę m.in. na zakres tego, jak ma wyglądać ekspertyza oraz charakterystykę danych – szczególnie w kontekście potencjalnych sporów prawnych, które ma ona rozstrzygnąć.

Ekspertyza budowlana – czym jest? Co zawiera?

Ekspertyzę budowlaną można uznać na zestawienie informacji, które stanowią kompleksowe narzędzie analizy i oceny stanu technicznego obiektu budowlanego. Mimo braku precyzyjnej definicji w przepisach prawa budowlanego termin ten jest powszechnie stosowany w branży. Jak wygląda ekspertyza budowlana w praktyce? Pod względem technicznym jej przeprowadzenie oznacza staranne oględziny budynku – analizę jego stanu powiązaną wraz z wykonaniem specjalistycznych badań i pomiarów. Na tej podstawie specjalista wykonuje obliczenia nośności elementów konstrukcyjnych; jego zadaniem jest również sprawdzenie oraz sporządzenia rysunków technicznych.

Kiedy jest wykonywana ekspertyza budowlana?

Na jakiej podstawie zapada decyzja o wykonaniu ekspertyzy? Czynnikiem sprawczym mogą być tu – zaskakująco różne – przyczyny: zakup nieruchomości, modernizacje, sporządzenie dokumentacji technicznej czy rozstrzyganie sporów prawnych. W przypadku zakupu nieruchomości ekspertyza budowlana pozwala na dokładną ocenę stanu technicznego budynku, identyfikację problemów i oszacowanie ewentualnych kosztów naprawy. Z kolei w razie sporów prawnych ekspertyza budowlana jest ważnym narzędziem w rozstrzyganiu kwestii związanych z wadami budowlanymi, ustalaniem przyczyn uszkodzeń czy oceną prawidłowości wykonanych prac budowlanych.

Koszt ekspertyzy budowlanej 

Sporo wątpliwości dotyczy tego, ile powinna kosztować ekspertyza budowlana. Cena jest ściśle uzależniona od kilku czynników – są nimi: lokalizacja nieruchomości, cel ekspertyzy, rodzaj instytucji zlecającej oraz stopień skomplikowania prac. Niemniej jednak można przyjąć, że przeciętny koszt ekspertyzy budowlanej wynosi około 2,5 tysiąca złotych. Cena ta może się różnić w zależności od tego, kto podejmuje się zlecenia. Należy w tym kontekście pamiętać, że wykonanie ekspertyzy budowlanej powinno być powierzone doświadczonemu specjaliście, który posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Ekspertyza budowlana – podsumowanie

W praktyce można więc przyjąć, że ekspertyza budowlana jest szczegółową oceną techniczną przeprowadzaną przez wykwalifikowanego eksperta w celu zbadania stanu technicznego obiektu budowlanego. Jej celem jest identyfikacja ewentualnych wad, ustalenie przyczyn problemów oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań. Przeprowadzana w ten sposób analiza obejmuje m.in. konstrukcję, instalacje, izolacje termiczne, wilgotność czy bezpieczeństwo pożarowe.

W ramach ekspertyzy budowlanej specjalista dokładnie analizuje dokumentację techniczną, przeprowadza inspekcję obiektu oraz wykonuje pomiary i badania diagnostyczne. Wyniki takiej ekspertyzy zawierają opis stanu technicznego, wnioski dotyczące zidentyfikowanych problemów, rekomendacje co do naprawy i modernizacji oraz ewentualne oszacowanie kosztów.

Ekspertyza budowlana – co warto o niej wiedzieć?
Przewiń na górę