Metalpedia: Po drugiej stronie przemysłu

Izolacje techniczne i ich znaczenie dla efektywności energetycznej

Izolacje techniczne stosuje się w celu wygłuszenia, zabezpieczenia przed wysoką temperaturą czy kondensacją, ale też dla zapewnienia wydajności energetycznej, choć w ostatnich latach spojrzenie na tę ostatnią kwestię nieco się zmieniło. Pojęciem, które dziś stało się decydujące, jest efektywność energetyczna.

Jak zmieniło się patrzenie na efektywność energetyczną?

Jeszcze do niedawna podstawowym powodem izolowania termicznego na przykład rur wodociągowych czy C.O. było zapewnienie odpowiednich warunków technicznych do pracy urządzeń. Wymienniki ciepła pracują optymalnie w określonych zakresach, więc celem nadrzędnym było zapobieganie nadmiernej utracie ciepła. Kwestia kosztów związanych z podgrzaniem CWU lub wody C.O. była drugorzędna ze względu na relatywnie niskie koszty oraz niewielką świadomość społeczną tej problematyki. Dziś oczywiście nadal aspekt technologiczny jest istotny, natomiast sami inwestorzy, ale również użytkownicy mediów zwracają uwagę na koszty pracy instalacji. Prawidłowo dobrane izolacje techniczne pozwalają minimalizować straty ciepła, co ogranicza też zużycie energii źródeł ciepła i przy nadmiernie wysokich kosztach z tym związanych przynosi pewną ulgę.

Jak w związku z tym zmieniły się izolacje techniczne?

Dla zapewnienia prawidłowych parametrów technicznych wystarczały izolacje nieco niższej klasy. Do dziś w starszych budynkach można zauważyć, że na przykład instalacja ciepłej wody jest izolowana jedynie na prostych odcinkach, natomiast na mufach, wokół zaworów czy nawet tam, gdzie po prostu trudno byłoby założyć izolację – brakuje jej zupełnie lub stosowane są rozwiązania prowizoryczne. Dziś można skorzystać z rozbudowanej oferty różnego rodzaju izolacji, które chronią instalację również w tych miejscach, w których klasyczne otuliny są trudne do założenia. Rozwinęła się też oferta izolacji z różnych materiałów, co pozwala dobrać izolację właściwą do lokalnych warunków.

Drugą istotną zmianą jest estetyka. O ile dawniej była ona wyraźnie na drugim miejscu, to dziś producenci materiałów izolacyjnych faktycznie przykładają się do tego, żeby izolacja, spełniając swoją funkcję, nie szpeciła. Nie są to może materiały dekoracyjne, ale zdecydowanie mniej rzucają się w oczy.

Czy to się opłaca?

Nie ma oczywiście sposobu, żeby precyzyjnie obliczyć, jakie korzyści odnosi się, stosując taką czy inną izolację, natomiast jasne jest, że ceny izolacji technicznych są bardzo niskie, a koszty energii rosną wręcz lawinowo i na pewno nie zaczną hamować. Nawet więc, jeśli dziś wydaje się, że zyski ze stosowania lepszej izolacji są marginalne, to w dającej się przewidzieć przyszłości będą one tylko rosły. Do tego trzeba dodać ważną z punktu widzenia realizatorów inwestycji kwestię, czyli dbałość o wizerunek firmy jako dbającej o wydajność energetyczną. Bardzo często firmy takie zyskują w oczach inwestorów, a to całkiem wymierna korzyść wizerunkowa.

Izolacje techniczne i ich znaczenie dla efektywności energetycznej
Przewiń na górę