Metalpedia: Po drugiej stronie przemysłu

Dlaczego srebro jest niezastąpione w przemyśle?

Srebro wielu osobom kojarzy się głównie z materiałem jubilerskim, jednak większość światowej produkcji tego pierwiastka jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych. Co więcej, w wielu miejscach zastąpienie srebra innymi materiałami mogłoby być olbrzymim wyzwaniem. Jakie właściwości o tym decydują?

Srebro to znakomity przewodnik

Srebro jest materiałem o bardzo wysokiej konduktywności, co oznacza, że stosuje się je w wielu układach elektrycznych i to nie tylko, jak można się spodziewać, w obwodach drukowanych, ale także wielkoskalowych układach elektrycznych nowoczesnych pojazdów kolejowych lub samolotów. Bez srebra trudno sobie wyobrazić również produkcję wysoko wydajnych paneli słonecznych czy elektroniki osobistej. Skup srebra pozwala odzyskać ten pierwiastek z układów elektrycznych i elektronicznych, dzięki czemu przemysł nie musi bazować tylko na wydobyciu rud pierwotnych.

Właściwości antybakteryjne srebra

Srebro wykazuje działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze, więc jest stosowane w instalacjach filtrujących do rur, a na szerszą skalę, jako zawiesina koloidalna, do przygotowania opatrunków i płynów odkażających. Jego znaczenie jest tym większe, że jest to jedno z rozwiązań, po które sięga się w walce z bakteriami, które wykształciły już wysoką odporność na standardowo stosowane środki biobójcze. To też oznacza, że w tej branży zapotrzebowanie na bardzo wysoko oczyszczone srebro będzie jedynie rosło, choć srebro medyczne bardzo rzadko podlega recyklingowi.

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny korzysta ze srebra

Srebro jest metalem szlachetnym, co oznacza, że wyróżnia je bardzo niska reaktywność. Jest to właściwość niezbędna w przemyśle chemicznym – także w badaniach laboratoryjnych. Z tego samego korzysta przemysł farmaceutyczny, gdzie ryzyko zanieczyszczenia substratów jest zawsze minimalizowane. Elektrody czy katalizatory to podstawowe elementy, które wyrabia się z czystego srebra, a których nie można łatwo zastąpić, bo często alternatywą stanowią jeszcze bardziej kosztowne materiały.

Przeczytaj także:  Metalurgia metali nieżelaznych: miedź, cynk i ołów w obróbce cieplnej

Wcale niezapomniany przemysł optyczny

Srebro dzięki bardzo wysokiej refleksyjności i łatwości nakładania na powierzchnie szklane jest jednym z najbardziej klasycznych materiałów w przemyśle optycznym. O ile w tym przypadku zwykle nie wymaga się zupełnej czystości, to jednak należy pamiętać, że ze względu na proces technologiczny należy zwrócić baczną uwagę na to, jakie zanieczyszczenia (ilościowo i jakościowo) są obecne w surowcu. Tutaj jednak srebro z recyklingu może trafić prawie zawsze, podobnie jak można relatywnie łatwo odzyskać większość srebra z powierzchni urządzeń optycznych i wykorzystać je ponownie.

Dlaczego srebro jest niezastąpione w przemyśle?
Przewiń na górę