Metalpedia: Po drugiej stronie przemysłu

Jakie trudności towarzyszą przeniesieniu linii produkcji?

W ostatnim czasie coraz częściej można usłyszeć, że pewna znacząca fabryka jest przemieszczana w inne położenie. Jednak niewielu ludzi zastanawia się nad faktycznymi wyzwaniami, które trzeba pokonać, aby przenieść proces produkcji chociażby na kilka kilometrów dalej. Z jakimi konkretnie przeciwnościami należy się zmierzyć?

Podczas przenoszenia linia nie funkcjonuje

Przesuwanie linii produkcyjnych często wiąże się z koniecznością wyłączenia części lub całkowitego zatrzymania produkcji. To oznacza realne straty, więc cały proces ten musi być zaprojektowany w taki sposób, aby przerwy były jak najkrótsze. Wyzwanie to jest tym większe, że czasem przeniesienie jednego ciągu technologicznego zakłóca działanie innego, z pozoru niezwiązanego, nawet tylko z powodu prac demontażowych lub montażowych wykonanych w hali zajętej przez maszyny obu linii. Dobry plan i jego sprawne wykonanie pozwalają przenieść nawet całą fabrykę w taki sposób, aby związane z tym koszty były jak najmniejsze. Dokładne elementy planu przenosin można poznać na przykład na stronie https://b8group.pl/.

Maszyny są ogromne

Może to brzmieć banalnie, ale same rozmiary maszyn często są ogromne i to powoduje konkretne kłopoty. Raczej nie ma możliwości, żeby przenieść maszynę przez drzwi, często nawet z użyciem standardowej rampy rozładunkowej. Poza tym transport wielu maszyn – nawet jeśli zostaną one rozłożone na mniejsze elementy – wymaga wykorzystania transportu ponadgabarytowego. To powoduje nie tylko dodatkowe wydatki, lecz także utrudnienia wynikające z konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz wprowadzenie modyfikacji trasy, aby umożliwić przeprowadzenie transportu.

Wszystkie czynności są zsynchronizowane

W przypadku przenoszenia maszyn – ale również ich instalacji lub demontażu w celu utylizacji – harmonogram jest dokumentem o dużej wadze. Całość jest zaplanowana z największą precyzją, a poszczególne procesy są wzajemnie zależne – maszyna musi być zdemontowana na czas, aby w ogóle rozważać możliwość jej ponownego montażu w innym miejscu z odpowiednim wyprzedzeniem. Opóźnienie w jednym kroku natychmiast powoduje trudności w kolejnych etapach, a koszty wtedy pojawiają się absolutnie wszędzie.

Duże maszyny nie są konstruowane z zamiarem przenoszenia.

Producenci urządzeń naturalnie starają się pamiętać, że będą musieli je dostarczyć i złożyć dla klienta, ale zawsze łatwość montażu i demontażu nie jest priorytetem. W przypadku starszych urządzeń cała ta procedura może być trudniejsza ze względu na zużycie materiałów lub stosowanie nieoptymalnych metod łączenia poszczególnych elementów. Oprócz tego, maszyny są najbardziej stabilne jako całość – przewożenie pojedynczych elementów często wymaga zastosowania skomplikowanych zabezpieczeń, co dodatkowo utrudnia przeniesienie urządzeń.

Problemów jest zwykle zresztą więcej i często są one dość specyficzne. Dlatego też planując przeniesienie linii produkcyjnej, trzeba od razu nawiązać współpracę z ekspertami, którzy będą w stanie cały ten proces przeprowadzić w optymalny sposób.

Jakie trudności towarzyszą przeniesieniu linii produkcji?
Przewiń na górę